iliriatv.com – Berati i bashkohet qyteteve Europiane që nënshkruajnë ‘’Deklaraten për Paqe’’ (Berati si unisce alle città europee che firmano la “Dichiarazione per la Pace”)

By Staff 8 anni agoNo Comments
LANGUAGE